top of page
f
o
n
h

Alkolik fermantasyon: Mayanın şekeri yiyip alkol, karbondioksit ve ısı üretme süreci.
"alcoholic fermentation, primary fermentation"

Asit: İklim şartlarına bağlı olarak değişen sıcaklık, meyvenin ve tabi üzümün ekşiliğini de belirler. Asit ağzı ne kadar sulandırdığına bağlı olarak düşük, orta veya yüksek olarak betimlenir. 
"acidity"

Boyacı üzüm:.Adı boyamaktan gelen, etli kısmı da kırmızı renkli üzüm cinslerine verilen ad.
"tinging grapes"

Gövde: Alkol damakta yarattığı dolgunluk hissi ve genizde bıraktığı yakıcılıkla belirlenir. Bu dolgunluk hissi hafif, orta ve yoğun gövdeli şaraplar olarak tanımlanır.
"body"

Hava durumu: Belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarını tanımlar. Hangi üzümün nerede yetişebileceğine iklim, o yıl nasıl bir ürün vereceğine hava durumu karar verir. Günlük ısının haricinde bulutluluk, yağış, nemlilik, rüzgar ve don gibi hava olaylarını da kapsar.
"weather"

İklim: Geniş bir bölgenin uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarını tanımlar. Hangi üzümün nerede yetişebileceğine iklim, o yıl nasıl bir ürün vereceğine hava durumu karar verir. 
"climate"

Kalan Şeker: Alkolik fermentasyon yaparken mayanın tüketmesine izin verilmeyen şeker miktarı. Şarabın tatlılığını belirler.
"residual sugar"

Kör tadım: Tadılan ürünler bilinmeden sadece lezzete ve kokuya dayanarak yapılan tadımdır.

Kupaj:
 
Birden fazla üzüm çeşidi kullanılarak yapılmış şarap. 

"blend, assemblage"

Makro iklim: Kıta veya ülke gibi geniş alanları kapsayan iklim ölçeği.
"macroclimate"

Malolaktik fermantasyon: Alkolik fermantasyon tamamlandıktan sonra ‘Oenococcus oeni’, nam-ı diğer malolaktik bakterinin, şarabın içindeki malik asitleri yani elma asitlerini yiyip laktik aside yani süt asidine dönüştürmesi süreci.
"malolactic fermentation, secondary fermentation"

Maserasyon: Kırmızı üzümler çatlatıldıktan sonra, kabuktaki renk maddelerinin şıraya geçmesi için şıranın bekletilmesi işlemi. Kırmızı şaraplar renklerini bu işlemle kazanırlar.
"maceration"

Maya: Üzümün kabuğunda doğal halde bulunan, şırayı şaraba çeviren mikroorganizma. Adı Saccharomyces Cerevisiae. 
"yeast"

Mezo iklim: Bölge veya şehir gibi orta boyutta alanları kapsayan iklim ölçeği.
"mesoclimate"

Mikro iklim: Köy veya tek bir bağ gibi küçük alanları kapsayan iklim ölçeği.
"microclimate"

Monosepaj: Bir üzüm çeşidi kullanılarak yapılmış şarap.
"single varietal, monocépage"

NV: Rekoltesiz şarap. Farklı yıllar kupajlanarak yapılır. İklim koşulları nedeniyle yıldan yıla alınan ürünler arasında çok fazla fark bulunan bölgelerde her yıl benzer kalitede ürünler çıkarmak için kullanılır.
"non-vintage"

Rekolte: Etikette yazan, şişedeki üzümlerin doğduğu, büyüdüğü, toplandığı ve şaraba dönüştürüldüğü yıl.
"vintage"

Şarap: Fermente üzüm suyundan elde edilen alkollü bir içecek.
"wine"

Tanen: Bitki, tohum, ağaç kabukları, odun, yaprak ve meyve kabuklarında doğal halde bulunan bir polifenol.
"tannin"

Teruar: Bir bölgenin iklim, toprak yapısı ve yeryüzü şekilleri, bölgenin insanı ve kullandığı şarap yapım yöntemlerinin, şarabının lezzetine etkisi. Fransızca “terroir”, ‘bir ürüne karakteristik özellikler katan toprak parçası’ anlamına geliyor. 
"terroir"

Vitis Vinifera: Bilinen şaraplık üzümlerin ait olduğu asmagiller türü. Kökeni Kafkasya’ya dayananır. Vitis Vinifera’nın altında binlerce farklı üzüm çeşidi bulunur.

a
b
z
c
ç
d
e
g
ı
i
j
k
l
m
ö
p
r
s
ş
t
u
ü
v
y
w
x
q
bottom of page