İlk ve Tek Uluslararası Sertifikalı Türkçe Somölye Eğitimi

International Sommelier Guild

IWC Temel Seviye Şarap Sertifika Programı

ISG-sommelier-Logo_clipped_rev_4.png
Ara

Sommelier nedir, Somelyer nereden gelir?sommelier somelyer

Sommelier, dilimizdeki okunuşuyla somölye, f ine-dining restoranlarda çalışan şarap ve içecek profesyonellerine verilen ismin eril hali. Dişil hali sommelière, yani somelyer.

“Somelyer” nereden gelir?


sagma somelyer

Konumuz şarap, kelime de haliyle aslen Fransızca. Ortaçağ Fransızcasında yük taşıma için kullanılan hayvanların sürücülerine verilen ‘saumalier’ adı, en önemli yüklerden biri şarap olduğundan olsa gerek, 16. yüzyıl civarında asiller için şarap taşınması ve saklanmasından sorumlu kişiler için kullanılmaya başlanmış.

Kelimenin kökü ‘sagma’, Latince’de yük semeri anlamına geliyor...

Bundan dolayı mı kendilerine görev yüklenip durdular bilinmez, ama ‘saumalier’lerin ‘somelyer’ olana dek çok kav şarap taşıdıkları bir gerçek.

Her iş kırk f ırın ekmek yemekle olmuyor.

Somelyer ne yapar?

Somelyer şarap tadar, menüdeki yemeklere en uygunlarını seçer; şarap menüsünü yazar

f iyatlandırmalarını yapar; siparişlerini verir, takip eder; kavı düzenler, şarapların uygun koşullarda saklandığından emin olur; şarap servis ekipmanlarının, kadehlerin düzeni, sayımı, bakımıyla ilgilenir; servis esnasında misaf irlere seçimleri doğrultusunda yemekle uygun olacak şekilde öneriler yapar ve seçilen şarabı servis eder.